آدرس تلگرام آموزشگاه رانندگی زنده رود

http://t.m/zenderoodesf

برای اطلاع از تاریخ آزمون های آیین نامه طبق حروف الفبا در هر ماه به کانال تلگرام آموزشگاه رانندگی زنده رود مراجعه فرمایید.