تشریح جزئیات اعمال قانون خودروهای غیرمجاز در طرح ترافیک اصلی

جریمه 90هزار تومانی صرفا برای شرایط اضطرار ، ساعات محدود و طرح اصلی ترافیک است

 

به گزارش خبرنگار سایت پلیس راهور ، سرهنگ عین اله جهانی در پاسخ به ابهام موجود در خصوص افزایش جریمه تردد خودروها در زمان آلودگی هوا گفت: برابر ماده18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، تردد تمام یا بعضی از وسایل موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها می رسد ممنوع است و پلیس راهور ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود..


 

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا افزود: برابر تصمیمات متخده صرفا در شرایط اضطرار و تصویب شورای مربوط ، پلیس خودروهایی را که به محدوده طرح طرافیک اصلی که خارج از نوبت پلاک خود در ساعات مشخص شده ورود نمایند ، با اعمال قانون به میزان 900/000ریال به خارج از محدوده طرح هدایت می نماید. 

وی در پایان خاطر نشان کرد: این قانون برای شرایط اضطرار ، در ساعات محدود و صرفا در محدوده اصلی طرح ترافیک پس از وصول مصوبه شورای مربوط قابل اجرا خواهد بود و شامل تردد از درب منازل ، محدوده زوج و فرد (محدوده طرح کاهش آلودگی هوا) نمی گردد و تا این لحظه مصوبه به پلیس راهور ناجا واصل نگردیده است