مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پایه سوم

1- اصل کارت ملی و فتوکپی دورو و یک برگ و یا تاییدیه از ثبت احوال
2- اصل شناسنامه و فتوکپی یک برگ (در صورت تغییر نام فتوکپی از صفحه توضیحات شناسنامه )
3- شش قطعه عکس (4×3) رنگی زمینه سفید پرسنلی تمام رخ بدون عینک که با عکس شناسنامه و کارت ملی مطابقت نداشته باشد. ( خانم ها با حجاب کامل و بدون آرایش و آقایان بدون فرم ریش ،مو ،کلاه )
4- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت (هوشمند )،گواهی اشتغال به خدمت ،گواهی اشتغال به تحصیل،برگه اعزام به خدمت (ویژه آقایان)
5- پرداخت مبلغ 411200تومان به عنوان شهریه ثبت نام ضمنا از بی سوادان و معلولین ثبت نام بعمل می آید.