رزومه مربیان خانم

رزومه مربیان خانم به ترتیب حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی سابقه مربیگری محل فعالیت تصویر
1 زهره غلامی 15سال آموزشگاه احسان و زنده رود
2 شیرین سبقت الهی 15 سال آموزشگاه‌های ملک شهر و زنده رود
3 شهرزاد شیرانی 6 سال آموزشگاه‌های شکوفه و زنده رود
4 مینو بگلری 12سال آموزشگاه‌های سمند ، ملک شهرو زنده رود
5 سمیه سادات حسینی 12 سال آموزشگاه زنده رود
6 مریم یعقوبی 10 سال آموزشگاه‌های ملک شهر، کیان، هما و زنده رود
7 زهرا جان نثاری 2 سال آموزشگاه زنده رود

 یک دیدگاه بنویسید
4 + 2