رزومه مربیان آقا

رزومه مربیان آقا به ترتیب حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی سابقه مربیگری محل فعالیت تصویر
1 علی رحیمی 18سال آموزشگاه‌های قدس ، کوروش ، زنده رود  
2 سید مهدی ایزدی دهکردی 18سال آموزشگاه‌های اصفهان، ایران، احسان، پویا و زنده رود
3 سعید رضا طاهری 9 سال آموزشگاه زنده رود
4 هرمز عموحیدری 8 سال آموزشگاه‌های دانشجو ، فردوسی ، هشت بهشت و زنده رود
5 احمد غلامی 6 سال آموزشگاه زنده رود
6 محسن فلاح خواجوی

8سال

سابقه در شهر آمل
7 رسول براتی 2 سال آموزشگاه زنده رود
8 مسعود والایی 18سال آموزشگاه مهدی

 یک دیدگاه بنویسید
9 + 1