رزومه مربیان آقا

رزومه مربیان آقا به ترتیب حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی سابقه مربیگری محل فعالیت تصویر
1 علی رحیمی 11 سال آموزشگاه‌های قدس ، کوروش ، زنده رود  
2 سید مهدی ایزدی دهکردی 15 سال آموزشگاه‌های اصفهان، ایران، احسان، پویا و زنده رود
3 کامران شیرانی 4 سال آموزشگاه زنده رود
4 سعید رضا طاهری 4 سال آموزشگاه زنده رود
5 هرمز عموحیدری 6 سال آموزشگاه‌های دانشجو ، فردوسی ، هشت بهشت و زنده رود
6 احمد غلامی 2 سال آموزشگاه زنده رود
7 محسن فلاح خواجوی

10سال

سابقه در شهر آمل
8 محمدرضا کریمیان 8 سال سابقه در خمینی شهر
9 رسول براتی 2 سال آموزشگاه زنده رود
10 مسعود والایی 10 سال آموزشگاه مهدی

 یک دیدگاه بنویسید
7 + 2