تلفن : 33383350-33383325


 ساعت کار : همه روزه بجز روزهای تعطیل،

صبح‌ها : از  7 الی 13:30، بعدازظهر‌ها : از 15:30 الی 21


 آدرس : اصفهان، خیابان فروغی، ابتدای خیابان 5 رمضان،

نبش کوچه 25، مجتمع آذر، آموزشگاه رانندگی زنده رود


 

 

ارسال پیام

9 + 0